Zmiana terminu zawodów.

Informujemy, iż w związku z bardzo małą liczbą zgłoszeń zdecydowaliśmy się na przesunięcie zawodów na wiosnę. Pod koniec października podamy dokładną datę nowego terminu. Może wiosna sprawi, że zainteresowanie zawodami będzie większe…
Wszystkich, którzy zarejestrowali się serdecznie przepraszamy i liczymy, na Waszą obecność wiosną 2017 r.

Organizatorzy

Nowy partner zawodów.

Z przyjemnością informujemy, że Chorągiew Opolska ZHP
stała się naszym kolejnym partnerem organizacji zawodów ratowniczych.
Chorągiew Opolska ZHP

Zmiana terminu zawodów.

Szanowni Państwo, drodzy Uczestnicy – z przykrością informujemy, że tegoroczne zawody zmuszeni jesteśmy przenieść na
21-22 października 2016 r.
Na zmianę tą złożyło się kilka nieprzewidywalnych zdarzeń i wydarzeń.
Liczymy, że równie chętnie zawitacie w naszych progach w październiku.

I OZPPSzŚ – plan zawodów

I OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PIERWSZEJ POMOCY dla SZKÓŁ ŚREDNICH
PLAN ZAWODÓW

Rejestracja startujących drużyn: 1500 – 1545

Rozpoczęcie zawodów: 20.10.2016 r. godz. 1600

 1. Przywitanie gości, oficjalne otwarcie zawodów. (sala gimnastyczna ZSO Nr 1 w Prudniku)
 2. Zajęcia w grupach (język migowy – ratowniczy, j. angielski, j. niemiecki – ratowniczy, zajęcia w Państwowej Straży Pożarnej, zajęcia w Policji, zajęcia w Pogotowiu Ratunkowym)
 3. Kolacja.
 4. Zawody: 2000 – 0200 (na terenie miasta Prudnik – każda z drużyn otrzyma mapę trasy)
 5. Cisza nocna: 0230 – 0700

Dzień II

 1. Poranna toaleta – śniadanie: 0700 – 0830
 2. Spotkanie kierowników grup z sędzią głównym, przedstawienie programu zawodów: 0830 – 0845
 3. Zawody: 900 – 1500 (na terenie miasta Prudnik – każda z drużyn otrzyma mapę trasy)
 4. Zebranie sędziów – podliczenie wyników: 1530 – 1600
 5. Podsumowanie zawodów – ogłoszenie zwycięzców, rozdanie nagród.
 6. Zakończenie ok. godz. 1600 (sala gimnastyczna ZSO Nr 1 w Prudniku)

W trakcie zawodów w pozoracjach uczestniczyć będą zawodowe służby ratunkowe: Straż Pożarna, Policja, Pogotowie. Startujący w konkretnych sytuacjach wzywają odpowiednie służby dzwoniąc na numery alarmowe (służby powiadomione są o zawodach i znają wszystkie urazy, które są symulowane). Dodatkowo w trakcie nocnej części zawodów bezpieczeństwa uczestników będą pilnować patrole policji.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych z organizacją zawodów.

I OZPPSzŚ – regulamin

REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW
W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY DLA SZKÓŁ ŚREDNICH
O PUCHAR OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
w dniu 20-21.10.2016 r.

pod patronatem honorowym 
Kuratora Oświaty Pana Michała Sieka

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe RESCUE-SYSTEM Paweł Hoffmann, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Prudniku oraz Chorągiew Opolska ZHP w Opolu.

Współorganizatorami: Klub Ratowniczy RESCUE, Prudnickie Centrum Medyczne, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Komenda Powiatowa Policji w Prudniku, Chorągiew Opolska ZHP.

Uczestnikami zawodów są trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych (dodatkowo pełnoletni opiekun w przypadku niepełnoletnich członków zespołu).

Celem zawodów jest:

 • • Edukacja młodzieży w zakresie właściwego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • • Zapoznanie młodzieży z prawidłowymi reakcjami w stanach zagrożenia życia, zdrowia, właściwego  postępowania na miejscu wypadków komunikacyjnych i w innych sytuacjach zagrożenia.
 • • Zawody mają także wyrobić pozytywny wizerunek osób udzielających pomocy oraz pracowników służb zawodowo zajmujących się ratownictwem ( Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja).
 • • Promowanie prospołecznych postaw wśród młodzieży i przeciwdziałanie znieczulicy społecznej.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje podstawowe czynności ratunkowe (BLS) przeprowadzane w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia przez osoby nie będące pracownikami medycznymi oraz umiejętność obsługi automatycznego defibrylatora AED oraz zakres programu zawartego w podstawie programowej przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa – poziom licealny. Podczas zawodów w trakcie realistycznych pozoracji (przeprowadzanych na terenie miasta Prudnik) oceniane będą umiejętności zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia związane ze złamaniami, krwotokami, oparzeniami, urazami głowy, jamy brzusznej i klatki piersiowej, nagłymi zachorowaniami (epilepsja, udar mózgu, nagłe zachorowanie w obrębie naczyń wieńcowych – w tym obsługa AED) oraz w sytuacji kontaktu z osobą agresywną. Przy ocenie brane będą pod uwagę podejmowane działania, efekty tych działań oraz zachowanie na miejscu zdarzenia.

Zawody odbędą się z trzech etapów.

Etap I – szkoły przeprowadzą wewnętrzne eliminacje wg przyjętych przez siebie rozwiązań. Na drodze eliminacji wyłonią trzyosobową grupę, która będzie stanowiła reprezentację szkoły na etapie drugim i trzecim.

Etap II – test wiedzy teoretycznej przeprowadzony w pierwszym dniu zawodów na terenie siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku. W teście uczestniczą wszyscy startujący zawodnicy. Pula zdobytych punktów zawodników stanowi sumę zdobytych punktów dla zespołu i stanowi max. 20% wszystkich uzyskanych punktów (teoria/praktyka).

Etap III – działania praktyczne realizowane w czasie kilkugodzinnej „gry terenowej” podczas której zespoły udzielają pierwszej pomocy podczas symulowanych urazów i wypadków.

Podczas scen pozorowanych oceniane będą poniższe umiejętności i wiedza:

 • bezpieczeństwo ratowników
 • ratowanie życia i zdrowia
 • wezwanie kwalifikowanej pomocy
 • udzielenie pierwszej pomocy
 • umiejętność samodzielnego działania ratowników
 • kierowanie zespołem przez kierownika zespołu.

Sędziowie stanowiskowi wykonywać będą dokumentację (przyznanie odpowiedniej liczby punktów wg szablonu, dokumentacja fotograficzna pracy zespołu) przebiegu pozoracji w celu ich późniejszego omówienia, które zostało wykonane w trakcie rozmów kuluarowych po zawodach z poszczególnymi drużynami. Decyzja sędziego stanowiskowego jest nieodwołalna i nie podlega dyskusji.

Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchar oraz nagrody rzeczowe, pozostałe drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz apteczki osobiste. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni.

Organizatorzy zapewniają środki niezbędne do użycia na poszczególnych stanowiskach (fantomy, AED, kołnierze ortopedyczne).

Uczestnicy we własnym zakresie przygotowują swoje apteczki pierwszej pomocy zgodnie z załącznikiem opracowanym przez Organizatora.

Uczestnicy we własnym zakresie przygotowują sobie posiłki (organizator zapewnia dostęp do wrzątku).

Organizator (ZSO nr 1 w Prudniku) uczestnikom zapewnia nocleg, napoje chłodzące, kawę, herbatę oraz drobny poczęstunek.

Pozytywne opinie sędziów, zawodników i opiekunów (po organizacji I, II oraz III Wojewódzkich Zawodów Pierwszej Pomocy Szkół Średnich organizowanych w 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r.) zachęciły organizatora do podjęcia się organizacji Ogólnopolskich Zawodów Pierwszej Pomocy dla Szkół Średnich 20-21 października 2016 r.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 września 2016 r.

Szczegółowe informacje o zawodach (regulamin, program, itp.) znajdą Państwo na stronie www.lo1prudnik.wodip.opole.pl, www.zawodyratownicze.pl oraz www.opolska.zhp.pl 
Zgłoszenia prosimy kierować drogą e-mail na adres: biuro@zawodyratownicze.pl
Koordynatorem zawodów jest Pan Paweł Hoffmann (biuro@zawodyratownicze.pl | kom. +48 531 841 418) lub sekretariat ZSO nr 1 – tel. +48 77 436 23 16
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach.

Wypadek, za wypadkiem…

14 czerwca 2013r. w ośmiu punktach naszego miasta doszło do niecodziennych zdarzeń. Prawie jednocześnie Centrum Powiadamiania Ratowniczego (CPR) otrzymało zgłoszenia o wypadkach zagrażających życiu i zdrowiu. W parkowej altanie młoda dziewczyna bardzooo… głośno wzywała pomocy wpatrując się wystającą kość udową, na parkingu Schroniska Młodzieżowego zrozpaczona matka nie potrafiła poradzić sobie z duszącym się noworodkiem, obok straży pożarnej porażeniu prądem uległa młoda dziewczyna. Przy prudnickiej tamie (teren działek za ul. Zwycięstwa) przypadkowi turyści znaleźli topielca, a uczniowie II LO na parkingu dwójkę ludzi (zawał serca i udar mózgu). Sporym wyzwaniem dla mieszkańców naszego miasta był atak epilepsji na pl. Wolności i niebezpieczny nożownik na pl. Szarych Szeregów. Całość uzupełnił samobójca obok Wieży Woka.

Chciałoby się krzyknąć – jakieś fatum przeszło przez Prudnik. Drogi czytelniku – nic bardziej mylnego, to w mieście prowadzone były I Wojewódzkie Zawody Pierwszej Pomocy dla Szkół Średnich. Pomysłodawcą zawodów był Paweł Hoffmann, a głównym organizatorem Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku. Na zaproszenie ZSO nr 1 przyjechały drużyny ratownicze z Koźla, Brzegu, Głogówka oraz prudnickich szkół średnich (I LO, II LO, Rolnik, ZS Korczak). Podczas kilkugodzinnych zmagań z czasem i urazami zespoły ratownicze sprawdzały swoją wiedzę i umiejętności w sytuacjach kryzysowych.

Krótkie podsumowanie:
Przeprowadzone zawody przeprowadzone zostały dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektor ZSO nr 1 w Prudniku p. Jadwidze Harasymowicz.
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Prudniku.
Współorganizatorami byli: Klub Ratowniczy RESCUE, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe RESCUE-SYSTEM Paweł Hoffmann, Prudnickie Centrum Medyczne, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Komenda Powiatowa Policji w Prudniku.
Uczestnikami zawodów były trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z Kędzierzyna-Koźla, Brzegu, Głogówka, Prudnika. W sumie startowało 8 zespołów.

Podczas scen pozorowanych oceniane były umiejętności i wiedza: bezpieczeństwo ratowników, ratowanie życia i zdrowia, wezwanie kwalifikowanej pomocy, udzielenie pierwszej pomocy, umiejętność samodzielnego działania ratowników, kierowanie zespołem przez kierownika zespołu.

Sędziowie: Ratownicy FACC (uczniowie I LO i Publicznego Gimnazjum nr 2 – członkowie Klubu Ratowniczego RESCUE) oraz policjanci i strażacy.

Nagrody ufundowało Stowarzyszenie Promowania Nauki przy I Liceum Ogólnokształcącym w Prudniku.

Sprawozdanie po zawodach pierwszej pomocy

Sprawozdanie
z
ZAWODÓW W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY DLA SZKÓŁ ŚREDNICH
O PUCHAR OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
w dniu 14.06.2013r.

pod patronatem honorowym

Kuratora Oświaty Pani Hanny Bilik
Starosty Powiatu Prudnickiego Pana Radosława Roszkowskiego,
Posłanki na Sejm RP Pani Janiny Okrągły

Przeprowadzone zawody przeprowadzone zostały dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektor ZSO nr 1 w Prudniku p. Jadwidze Harasymowicz.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Prudniku oraz Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe RESCUE SYSTEM Paweł Hoffmann.

Współorganizatorami byli: Klub Ratowniczy RESCUE, Prudnickie Centrum Medyczne, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Komenda Powiatowa Policji w Prudniku.

Uczestnikami zawodów były trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z Kędzierzyna-Koźla, Brzegu, Głogówka, Prudnika. W sumie startowało 8 zespołów.

Celem zawodów była:

 • Edukacja młodzieży w zakresie właściwego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Zapoznanie młodzieży z prawidłowymi reakcjami w stanach zagrożenia życia, zdrowia, właściwego postępowania na miejscu wypadków komunikacyjnych i w innych sytuacjach zagrożenia.
 • Zawody mają także wyrobić pozytywny wizerunek osób udzielających pomocy oraz pracowników służb zawodowo zajmujących się ratownictwem ( Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja).
 • Promowanie prospołecznych postaw wśród młodzieży i przeciwdziałanie znieczulicy społecznej.

Zakres tematyczny konkursu obejmował podstawowe czynności ratunkowe (BLS) przeprowadzane w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia przez osoby nie będące pracownikami medycznymi oraz umiejętność obsługi automatycznego defibrylatora AED. Podczas zawodów w trakcie realistycznych pozoracji (przeprowadzanych na terenie miasta Prudnik) oceniane były umiejętności zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia związanych ze złamaniami, krwotokami, oparzeniami, urazami głowy, jamy brzusznej i klatki piersiowej, nagłymi zachorowaniami (epilepsja, udar mózgu, nagłe zachorowanie w obrębie naczyń wieńcowych – w tym obsługa AED) oraz w sytuacji kontaktu z osobą agresywną. Przy ocenie brane były pod uwagę podejmowane działania, efekty tych działań oraz zachowanie na miejscu zdarzenia.

Zawody składały się z trzech etapów.

Szkoły przeprowadzały wewnętrzne eliminacje wg przyjętych przez siebie rozwiązań. Na drodze eliminacji wyłaniały trzyosobową grupę, która stanowiła reprezentację szkoły na etapie drugim i trzecim.

W związku z tym, że liczba startujących drużyn wynosiła 8 organizatorzy podjęli decyzję o pominięciu etapu drugiego i wszyscy startujący zostali zakwalifikowani do etapu trzeciego (zgodnie z regulaminem konkursu).

Podczas scen pozorowanych oceniane były poniższe umiejętności i wiedza:

 • bezpieczeństwo ratowników
 • ratowanie życia i zdrowia
 • wezwanie kwalifikowanej pomocy
 • udzielenie pierwszej pomocy
 • umiejętność samodzielnego działania ratowników
 • kierowanie zespołem przez kierownika zespołu.

Sędziowie stanowiskowi wykonywali dokumentację z przebiegu pozoracji w celu ich późniejszego omówienia, które zostało wykonane w trakcie rozmów kuluarowych po zawodach z poszczególnymi drużynami.

Kolejność miejsc:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – drużyna „ROLNIK”
  nagroda główna – fantom – ufundowana przez ZSO nr 1 w Prudniku
  puchar Opolskiego Kuratora Oświaty– ufundowany przez ZSO nr 1 w Prudniku
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – drużyna „LO”
  puchar Opolskiego Kuratora Oświaty– ufundowany przez ZSO nr 1 w Prudniku
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzegu – drużyna „LO”
  puchar Opolskiego Kuratora Oświaty– ufundowany przez ZSO nr 1 w Prudniku

Pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

W czasie zawodów sędziami byli: ratownicy medyczny, WOPR, straży pożarnej i policji. Sędzią głównym był instruktor EFR/FACC p. Paweł Hoffmann.

Organizatorzy zapewnili środki niezbędne do użycia na poszczególnych stanowiskach (fantomy, AED, kołnierze ortopedyczne, koce NRC, środki opatrunkowe).

Organizator (ZSO nr 1 w Prudniku) uczestnikom zapewnił napoje chłodzące, kawę, herbatę oraz drobny poczęstunek. Jednocześnie sprawował opiekę nad powierzonym mieniem osobistym.

Pozytywne opinie sędziów, zawodników i opiekunów zachęciły organizatora do podjęcia się organizacji II Wojewódzkich Zawodów Pierwszej Pomocy dla Szkół Średnich 30 maja 2014r. Stosowne regulaminy zostaną rozesłane do szkół we wrześniu 2013r.

Sędzia Główny
Paweł Hoffmann

I Wojewódzkie Zawody Pierwszej Pomocy Szkół Średnich

Gaść informacji o zawodach.

Organizator zawodów:
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza w Prudniku
– Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe RESCUE SYSTEM Paweł Hoffmann.

Koordynator/główny sędzia zawodów:
– Paweł Hoffmann

Patronat honorowy nad zawodami:
– Kurator Oświaty w Opolu, Pani Hanny Bilik
– Starosta Powiatu Prudnickiego, Pan Radosława Roszkowski
– Posłanka na Sejm RP, Pani Janina Okrągły

Współorganizatorami są:
– Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe RESCUE-SYSTEM Paweł Hoffmann,
– Klub Ratowniczy RESCUE z Prudnika,
– Starostwo Powiatowe w Prudniku,
– Kuratorium Oświaty w Opolu,
– Prudnickie Centrum Medyczne,
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku,
– Komenda Powiatowa Policji w Prudniku.

Patron medialny:
– Tygodnik Prudnicki

Uczestnicy:
– 3-osobowe zespoły uczniów szkół średnich województwa opolskie

Termin zawodów:
– 14 czerwca 2013 r. – gra terenowa na terenie miasta Prudnik